Belene.net - Новини от Белене и региона

Белене, АЕЦ Белене

Българската армия търси 1199 резервисти

Обявен е конкурс за набиране на 1199 резервисти за доброволния резерв на Българската армия.

За сухопътни войски се търсят най-много - 699. Местата са за гарнизоните в Мусачево, Благоевград, Плевен, Казанлък, с. Свобода (Чирпанско), София, Шумен, Стара Загора, Асеновград, Белене, Пловдив и Сливен.

За ВВС вакантните места са 395 - в Крумово, Враждебна, София, Божурище, Медковец, Пловдив, Щръклево, Батак, Хасково, Братово, Балчик и др.

Флотата търси да назначи 105 души, като всички места са за базата в Бургас.

Кандидатстването за други населени места няма да е проблем от битово значение, тъй като не е свързано с местопребиваване. Сключилите договор ще се явяват само при повикване, изцяло за сметка на Министерството на отбраната и то за кратък период - максимум не повече от 30 дни за цялата година. Договорът е тристранен - между резервиста, работодателя и Министерство на отбраната.

При подписването на договор резервистът получава задължително една заплата накрая на годината за длъжността, която заема - затова, че се е съгласил да бъде повикан, когато се наложи, и отделно заплащане в съответствие с броя на дните, за които е извикан извънредно на активна служба при необходимост. Времето на активната служба се води първа категория труд.

Кандидатите следва да отговарят на изисквания, определени със Заповед на Министъра на отбраната № 889/ 21.12.2012 г. Те могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила. Медицинското освидетелстване за годност и оценката на психологичната пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв се извършва във Военно-медицинска академия - МБАЛ в градовете София, Варна или Пловдив.

Срокът за подаване на документи във военните окръжия и областните военни отдели е до 28.03.2013 г., включително. Конкурсите ще се проведат във военните формирования по документи до 18.04.2013 г.

Кандидатите за участие в конкурса могат да подадат заявление до Началника на Областен военен отдел - Плевен във Военно окръжие - Плевен или до него чрез офисите в общините на област Плевен. Там може да се получи пълна информация и помощ при оформянето на документите.

Обявата с длъжностите е поставена на общодостъпно място във Военно окръжие - Плевен, в административните сгради на общините от област Плевен, в Бюрата по труда на областта. Обявена е на интернет-страниците на министерството на отбраната, Централно военно окръжие и общините.

Румен Джантов, ст. експерт в Областен военен отдел - гр. Плевен

Молим Ви да спазвате добрия тон и да пишете на кирилица, не мислим, че е много. Всички неуважаващи молбата ни коментари ще бъдат изтривани без предупреждение. Благодарим!
#1 На 20/01/2016 в 16:42 ч. Vasko написа:
ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ .09.2014 г. град София СЪДЪРЖАНИЕ: Назначаване на цивилни служители за водене подготовката на учениците от средните училища 9 ™ и 10'™ клас през учебната 2014/2015г. На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбрана и въоръжените сили на Република България, чл. 56 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, в изпълнение на т.6 и т.7.1 от докладна записка на постоянния секретар на отбраната с рег. № 20-26-757/14.08.2014 г. и във връзка с чл. 9 от Наредбата за условията и реда за разкриване и осигурявяне дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища 9 ™ и 10'™ клас за първия учебен срок през учебната 2014/2015г., Назначавам цивилни служители за водене подготовката на учениците от средните училища 9'™ и 10'™ клас, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, мисията и задачите на въоръжените сили, както следва: 3. От Военно окръжие - Плевен: 3.8. цивилен служител Румен Здравков Джантов - на длъжност, старши експерт в офис за военен отчет в общини Белене и Никопол;

наемам

Прочети повече за наемамтърся апартамент или гарсонера под наем. За контакт 0878 751 840 - валентин ...

Търся грамофонни плочи

Прочети повече за Търся грамофонни плочиАко някой има грамофонни плочи и се чуди какво да ги прави може да ми ги даде. Ако ще ме питате "колко пари даваш" по-добре не ме питайте, все пак не става въпрос за килограм домати или крас...